אמנת השירות


בחברות זו ביחד עם כאלפים העסקים החתומים על ההתחייבות לשירות הוגן, מצווים למצוינות בשירות ולהגינות כלפי הלקוח, ומחויבים על פי האמנה לפעול במסירות ובאופן מתמשך לקידום הלקוחות ולקידום המסחר ההוגן בישראל.
בעצם החברות אנו כפופים לביקורת, ומאפשרים ללקוחות אכיפה קלה של זכויותיהם, כולל אפשרות להביא להטלת סנקציות בגין הפרה בכך מובטחים ומגובים למעה טיב השירות, הגינות המחירים ואיכות המוצרים אשר מציעה פרגולייט שופ לקהל הלקוחות.